1948

1 A. – se 222 – 1988

1950

1          Borg, G. (1950). Konstansfenomen och transfereffekter på det motoriska området. En teoretisk analys samt en empirisk studie av “varpakastning”. Stencil, Stockholm, pp. 43.

1956

2          Borg, G. (1956). Visuell gestaltstyrka: En metoddiskussion samt några experiment. Stencil, lic-avhandling, Stockholm 1956.

3          Borg, G. (1956). Om sambandet mellan ljusintensitet och yta vid bestämning av formtröskelvärden för en korsfigur. Stencil, Umeå, 5 s.

4          Borg, G. (1956). Rapport från undersökning rörande utformning av registreringsskyltar på bilar. Stencil, Psykotekniska Institutet, Stockholms högskola, 57 s.

1957

5          Borg, G. (1957). Gestaltstyrke-experiment med en serie kryssfigurer. Stencil, Umeå universitet, 8 s.

6           Borg, G. (1957).  The perceptive strength of visul gestalts. Stencil, pp. 14.

1959

7          Borg, G.  och Dahlström, H. (1959). Psykofysisk undersökning av arbete på cykelergometer. (English abstract: ”A psychophysical study of work on the bicycle ergometer”) Nordisk Medicin, 62, 1383-1386.

8                Borg, G. (1959).  Om Testning av “Individkomponenten” vid en modell av komplex variansanalys. Stencil. Kliniska fysiologiska institutionen, Medicinska högskolan i Umeå, 5 s.

1960

9          Borg, G., and Dahlström, H. (1960). The perception of muscular work. Umeå vetenskapliga biblioteks skriftserie, 5, 3-27.

10        Borg, G., och Linderholm, H. (1960). Upplevelse av fysiskt arbete i förhållande till arbetsprestation hos vissa patientgrupper. Sammanfattande referad av föredrag. Riksstämman 1960.

1961

11         Borg, G. (1961). Psykofysik och medicin. Vertex, 1, 25-29.

12         Borg, G. (1961). En ny nummerskylt? Dagens Nyheter 4 april, Stencil, 3 s.

13        Borg, G. (1961). On the perception of speed when car-driving. Report from the Department of Psychiatry, Medical School, Umeå, No. 3.

14        Borg, G. (1961). Fartblindhet om hastigheten förändras snabbt. Vana bilförare gör svåra fel. Dagens Nyheter 9 septermber. Stencil, 2 s.

15        Borg, G. (1961). Perceived exertion in relation to physical work load and pulse-rate. Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund förhandlingar, 12, 31, 105-115.

16        Borg, G. (1961). Interindividual scaling and perception of muscular force. Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund förhandlingar, 12, 31, 117-125.

1962

17        Borg, G. (1962). Snart är Stockholmarnas AA-serie slutförd. När ändras bilarnas nummerskyltar radikalt? Kvällsposten 2 januari. Stencil, 4 s.

18        Borg, G. and Wennström, A. (1962). A psychophysical investigation of bite force. Report from the Department of Prosthetics and the Department of Clinical Psychology, Umeå universitet, 18 pp.

19        Borg, G.  och Wennström, A. (1962). Upplevd bitkraft och fysikaliskt registrerad. Rapport från Kliniskt psykologiska labortatoriet, Medicinska högskolan och avdelningen för protetik vid tandläkarhögskolan, Umeå, 14 s.

20        Borg, G., and Wennström, A. (1962). A psychophysical investigation of bite force in patients with full dentures. Report from the Department of Psychoatry, Medical School, Umeå, No. 4, 11 pp.

21        Borg, G., and Dahlström, H. (1962). A pilot study of perceived exertion and physical working capacity. Acta Societatis Medicorum Upsaliensis, 67, Nos. 1-2, 21-27.

22         Borg, G., and Dahlström, H. (1962). A case study of perceived exertion during a work test. Acta Societatis Medicorum Upsaliensis, 67, Nos. 1-2, 91-93.

23        Borg, G. (1962). A simple rating scale for use in physical work tests. Kungl. fysiologiska sällskapets i Lunds förhandlingar, No. 2, 32, 7-15.

24        Borg, G., and Dahlström, H. (1962). The reliability and validity of a physical work test. Acta Physiologica Scandinavica, 55, 353-361.

25        Borg, G. (1962). Physical performance and perceived exertion. Studia Psychologica et Paedagogica, Series altera, Investigationes XI. Gleerup, Lund.

26        Borg, G. (1962). The perception of physical performance. In: Physical Fitness in Relation to Age and Sex. Scientific Seminar, Stockholm.

1964

27        Smith, G.J.W:, and Borg, G. (1964). The problem of retesting in the serial colour-word test. Psychological Research Bulletin, University of Lund, IV:6, 8 pp.

28        Borg, G. (1964). Studies of visual gestalt strength. Report from the Department of Education, the University of Umeå, No. 1, 17 pp.

29        Borg, G. (1964). Några synpunkter på den statliga utredningen SOU 1963:72, ”Nykterhet i trafik”. Stencil, Umeå universitet, 9 s.

30        Borg, G. (1964) Bestämning av motivationens inverkan på fysisk prestation. Nordisk Psykiatrisk Tidskrift, XVIII, 6, 591-596.

31        Borg, G., och Edström, C-G. (1964). Motivation och fysisk prestation. Rapport från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Umeå universitet, nr. 1, 12 s.

32        Borg, G. (1964). Om djuridentifikation som personlighetstest. Rapport från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Umeå universitet, nr. 2, 14 s.

33        Borg, G., and Forsling, S. (1964). A psychophysical study on perceived difficulty. Educational and Psychological Research Bulletin, the University of Umeå, No. 1, 6 pp.

34        Borg, G. (1964). The reliability and validity of some physiological measures and a method for inteindividual ”scale-correction”. Educational and Psychological Research Bulletin, the University of Umeå, No. 2, 9 pp.

35        Borg, G. (1964). On quantitative semantics in connection with psychophysics. Educational and Psychological Research Bulletin, the University of Umeå, No. 3, 7 pp.

36        Borg, G. (1964). A note on some psychophysical problems. Educational and Psychological Research Bulletin, the University of Umeå, No. 4, 5 pp.

1965

37        Borg, G., och Forsling, S. (1965). Bestämning av svårighetsgraden hos testuppgifter utifrån ett upplevelsekriterium. Rapport från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Umeå universitet, nr. 3, 15 s.

38        Borg, G. (1965). Rapport från undersökning rörande utformning av läkemedel. Stencil. Klinisk-psykologiska avdelningen, Umeå lasarett, 14 s.

39        Borg, G., och Backman, J. (1965) En psykofysisk undersökning av taktil och visuell perception av volym. Rapport från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Umeå universitet, nr. 4, 12 s.

40        Borg, G. (1965). Yttrande angående vissa problem vid utformning av valsedlar och kuvert vid röstning vid tre val samtidigt. Sencil, 7 s.

41        Borg, G., och Forsling, S. (1965). En differentiell psykofysisk undersökning med ett prov på förmåga att utföra matematiska kvotskattningar. Rapport från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Umeå universitet, nr. 5, 14 s.

42        Borg, G. (1965). Pedagogiska serviceavdelningar behövs vid universiteten. Västerbottens-Kuriren 1 September 1965. Stencil, 5 s.

43        Borg, G. (1965). Arbetsförmåga och fysisk fostran. Västerbottens-Kuriren 15 November 1965. Stencil, 9 s.

44        Borg, G. (1965). Ett nytt arbetsprov. The Cycling Strength Test (”CST”). Medicinsk riksstämma, Stockholm, November 1965.

1966

45        Borg, G. (1966). Hur mycket orkar idrottsmannen och vi andra? Föredrag i Sveriges Radio, Stencil, 17 s.

46        Borg, G., Edström, C-G och Linderholm, H. (1966). Fysik och psyke. Personaladministrativa rådet, nr. 46, 54 s.

47         Borg, G. (1966). Subjektiv ansträngning. Psykolognytt, nr. 1, 31-32.

48         Borg, G. (1966). Några psykofysiska tillämpningar. Nordisk Psykologi, nr. 4, 300-315.

49        Borg, G. (1966). Om bestämning av fysiska ”maximalarbeten” och möjligheten att predicera dessa utifrån subjektiv ansträngning. Rapport från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Umeå universitet, nr. 6, 14 s.

50        Borg, G., och Backman, J. (1966). Några karaktäristika i Békésy-audiometri. Rapport från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Umeå universitet, nr. 7, 23 s.51          Borg, G., och Stockfelt, T. (1966). The Cycling Strength Test (”CST”) som prediktionsinstrument vid prövning av skyttesoldater. Militärpsykologiska institutet, rapport nr. 46, 11 s.

52        Borg, G., och Forsling, S. (1966). Prövning av en metod avsedd att mäta matematisk kvotskattningsförmåga. Rapport från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Umeå universitet, nr. 9.

 •       Borg, G. (1966). Rapport angående psykologverksamheten vid Umeå lasarett och Umeå universitet. Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 20 s.

1967

54        Borg, G., och Edström, C-G. (1967). Om några motivationsindikatorer vid fysiskt arbete. Psykologiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå universitet, nr. 1, 16 s.

55        Borg, G., och Edström, C-G. (1967). Ett förkortat fysiskt arbetsprov. Psykologiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå universitet, nr. 2, 6 s.

56        Borg, G. (1967). Felsvar och tröskelkriterium i ett prov på synskärpa. Psykologiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå universitet, nr. 2, 6 s.

57        Borg, G. (1967). En studie av skattningsfördelningar vid psykofysisk kvotskalning med ett differentiellt syfte. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr. 4, 6 s.

58        Borg, G. (1967). Ett flexibelt arbetsprov med styrning av arbetsbetingelserna. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr. 5, 15 s. Sammanfattning i Nordisk Medicin, 1968, 79, 85-95)

59        Borg, G., Edström, C-G. och Marklund, G. (1967). Arbetsmotivation. Differensen mellan observerade och förväntade fysiska prestationer. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr. 6, 26 s.

60        Borg, G. (1967). Bestämning av en psykofysisk funktion utifrån snedheten i en serie procucerande stimulusfördelningar. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr. 8, 7 s.

61        Borg, G. and Linderholm, H. (1967). Perceived exertion and pulse rate during graded exercise in various age groups. Acta Medica Scandinavica, 472, 194-204.

62        Borg, G. (1967). Psychological aspects on testing of physical working capacity. Försvarsmedicin, 3, 156-158.

63        Borg, G., Diamant, H., Oakley, B., Ström, L., and Zotterman, Y. (1967). A comparative study of neural and psychophysical responses to gustatory stimuli. In: Hayashi T. (Ed.), Olfaction and Taste II. London: Pergamon Press, 253-264.

64         Borg, G. (1967). Mesurements of visual gestalt strength. Umeå, stencil, 6 s.

65        Borg, G., och Allergren, B. (1967). Normer för djuridentificationstestet. Psykologiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå universitet, nr. 9, 6 s.

66        Borg, G., and Sundmark, E. (1967). A comparative study of visual acuity test for children. Acta Ophthalmologica, 45, 105-114.

67        Borg, G., Diamant, H., Ström, L., and Zotterman, Y. (1967). The relation between neural and perceptual intensity: A comparative study on the neural and psychophysical response to taste stimuli. Journal of Physiology, 192, 13-20.

68        Borg, G., Diamant, H., Ström, L., and Zotterman, Y. (1967). Neural and perceptual intensity. Journal of Physiology, 191, 118-119.

69         Borg, G. (1967). Riktningspreferenser i prov på synskärpa. Umeå, stencil, 5 s.

70        Borg, G., Edström, C-G., och Marklund, G. (1967). En cykelergomenter för fysiologiska och beteendemätningar. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr.10, 6 s.

71        Borg, G., och Marklund, G. (1967). En metod för interindividuella jämförelser tillmpad på pulsfrekvenser. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr.11, 21 s.

72        Borg, G. (1967). Ett nytt test för bestämning av visuell gestaltningsförmåga. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr. 12, 8 s.

72B     Borg, Gunnar Valdemar. (1967). Handanweisung zum Test Visual Gestalt Ability. PsykologiFörlaget ab.Art.Nr 131, Schweden, 1977, 1-14. Se Borg, 1977.

73        Borg, G. (1967). Om estimering av ”idealmått”, t ex en allmän exponent i psykofysisk potensfunktion. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykolo­giska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr.13, 8 s.

74        Borg, G., och Wennström, A. (1967). En klinisk bestämning av bitkraft hos patienter med helprotes. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, 9 s.

1968

75        Borg, G., Beskow, J., och Sundmark, E. (1968). Subjektiva ögonsymtom hos skolbarn. Social-medicinsk tidskrift, 4, 8 s.

xx        Borg, G. (1968). Ett flexibelt arbetsprov med styrning av arbetsbetingelser. Nordisk Medicin, 79, 85-95. (Se under år 1967, nr. 58)

76        Borg, G., Sherman, M.A., and Noble, B.J. (1968). A perceptual indicator of physical stress. Paper presented at the Annual Meetings of the American College of Sport Science, Univ. Park, Penn. USA.

77        Borg, G., Noble, B.J., and Scherman, M.A. (1968). Reliability and validity of various measurements of physical working capacity. Paper presented at the Annual Convention of AAHPER, St. Louis, Missouri.

78        Borg, G. (1968). The constant of the power function in a subjective force continuum. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, 8 pp.

79        Borg, G. (1968). A physical work test with subjectively equal work loads. Psykologiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå universitet, 8 pp.

80        Borg, G. (1968). Some psychological studies concerning testing maximal performance capacity. American College of Sports Medicine, Penn. State University, 3 pp.

81        Borg, G. (1968). A model about motivation for physical work. Paper presented at the AAHPER Congress, Washington, 7 pp.

82        Borg, G. (1968). Indicators of physiccal stress and working capacity and the effect of some changes in skin temperature on these indicators during work. University of Pennsylvania. Report No. NADC-C-6814, 29 pp.

83        Borg, G., Edström, C-G., och Marklund, G. (1968). En ny kvotskalningsmetod använd för bestämning av exponenten för subjektiv belastning vid fysiskt arbete. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr 1, 7 s.

84        Borg, G., Edström, C-G., och Marklund, G. (1968). Betydelsen v belastningsökningens hastighet vid bestämning av terminaltrösklar för fysiskt arbete. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr 2, 13 s.

85        Borg, G., Edström, C-G., Linderholm, H., och Marklund, G. (1968). Förändringar i motivationsmått under inverkan av amfetamin och pentymal. Psyko­logiska undersökningar, Kliniskt psykologiska laboratoriet, Umeå univer­sitet, nr 3, 9 s. (Sammandrag i Nordisk Medicin, 1969, nr 21, 22).

86        Borg, G. (1968). The three effort continua in physical work. Proceedings XVI, Internatianl Congress of Allied Psychology, Amsterdam, 349-397.

1969

87        Borg, G., Danielsson, H., och Tunemalm, L. (1969). Skadligt ljud från vanliga småbarnsleksker? Nordisk Audiologi, nr 3, 82-88.

88        Borg, G. (1969). Den fysiska ansträngningens inverkan på reaktionstid, flicker-fusion och handstadighet. Personaladministrativa rådet, rapport 0023, 16 s.

89        Borg, G. (1969). PM angående klssivikation och märkning av farmacevtiska specialiteter. Stencil, Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, 5 s.

90        Borg, G. (1969). Upplevd svårighet hos uppgifter i Ravens matriser. Stencil, Psykotekniska institutet, Stockholms universtitet, 10 s.

91        Skinner, J.S., Borg, G., and Buskirk, E.R. (1969). Physiological and perceptual characteristic of young men differing in activity and body composition. In: B. Don Franke (Ed.), Exercise and Fitness. Paper presented at the symposium in Champaign-Urbna Campus, April 25-26.

92        Borg, G., Freeman, E., Egerman, K., and Gust, T. (1969). A study of physical performance and perceived exertion. Report from the Pennsylvania Rehabilitation Center. No. 6, 4, 25 pp.

xx        Borg, G., Edström, C-G., Linderholm, H., och Marklund, G. (1969). Förändringar i motivationsmått under inverkan av amfetamin och pentymal. Sammandrag i Nordisk Medicin, nr 21, 22. (Se under år 1968, nr 85).

1970

93        Borg, G. (1970). Ett enkelt konditionstest för gemene man. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr 10, 7 s.

94        Borg, G. (1970). Relative response and stimulus scales. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 1, 8 pp.

95        Hosman, J., and Borg, G. (1970). The mean and standard deviation of cross-modality matches: A study of individual scaling behavior. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 3, 8 pp.

96        Borg, G., Edström, C-G-. and Marklund, G. (1970). A new method to determine the exponent for perceived force in physical work. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 4, 7 pp.

97        Borg, G., and Hosman, J. (1970). The metric properties of adverbs. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 7, 7 pp.

98        Borg, G., Edgren, B. and Marklund, G. (1970). A flexible work test with a feedback system guiding the test course. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 8, 22 pp.

99        Borg, G., Bratfisch, O., and Dornic, S. (1970). On perceived difficulty. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 10, 15 pp.

100      Bratfisch, O., Dornic, S., and Borg, G. (1970). Percieved dificulty of a motor-skill task as a function of training. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 11, 9 pp.

101      Hosman, J.M and Borg, G. (1970). The metric structure of verbal expressions: A further investigation. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 12, 22 pp.

102      Borg, G. (1970). Studies of exertion and work performance. Paper presented at the EWSF Conference, Helsinki, 2-5. 6, 3 pp, (abstract). Tutkumuksia rasituksesta ja tyosuorituksesta, Tuottavuus, 3/1970, 32-33.

103      Borg, G. (1970). Perceived exertion as an indicator of somatic stress. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 2, No. 2-3, 92-98.

104      Borg, G. (1970). Upplevd ansträngning vid fysiskt arbete. Läkartidningen, 1970, nr. 40, 67 4548-4557

105      Borg, G., and Linderholm, H. (1970). Exercise performance and perceived exertion in patients with coronary insufficiency, arterial hypertension and vasoregulatory asthenia, Acta Medica Scandinavica, 187, 17-26.

106      Borg, G., Diamant, H., and Zotterman, Y. (1970). Neural and perceptual responses to taste stimuli. In: Wolstenholme, G.E.w., & Knight, J. (Eds.), Ciba Foundation Symposium on Taste and Smell in Vertebrates, Churchill and Co., London, pp. 99-113.

xx        Smith, G.J.W., and Borg, G. (1970). The problem of retesting in the serial colour-word testx). In: Kragh, U., & Smith, G. (Eds.), Percept-Genetic Analyses. Gleerup, Lund. -x) Adapted from Smith & Borg, 1964. See under year 1964, No. 27 -.

1971

107      Borg, G. (1971). The perception of physical performance. In Shepard, R.J. (Ed.), Frontiers of Fitness. Springfield, Illinois: Thomas, 280-294.

108      Borg, G. (1971). Psychological and physiological studies of physical work. In: Singelton, T.W., Fox, J.G., & Whitfield, D. (Eds.) Measurement of man at work. London: Taylor and Francis, 121-128.

109      Borg, G., Bratfisch, O., and Dornic, S. (1971) Perceived difficulty of an immediate memory task. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 15, 10 pp.

110      Borg, G., Bratfisch, O., and Dornic, S. (1971) Perceived difficulty of a visual search task. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 16, 10 pp.

111      Borg, G. (1971). A note on a ”dispersion method” in psychophysical scaling. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 17, 6 pp.

112      Borg, G., Edgren, B., and Marklund, G. (1971). A simple walk test of physical working capacity. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 18, 18 pp.

113      Borg, G., Cavallin, N., Edström, C-G., and Marklund, G. (1971). Motivation and physical performance. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 19, 24 pp.

114      Dornic, S., and Borg, G. (1971). Visual search for simple geometric figures: The effect of target-noise similarity. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 22, 11 pp.

115      Borg, G., Edström, C-G., and Marklund, G. (1971). A bicycle ergometer for physiological and psychological studies. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 24, 9 pp.

116      Borg, G., Edström, C-G., Marklund, G. and Saric, I. (1971). Arbetsprestation på cykelergometer vid partiell hudavkylning. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 20, 11 s.

117      Borg, G. (1971). Forskning och utveckling vid Psykotekniska institutet 1969-1971. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 25, 124 s.

118      Borg, G. (1971). Studies in the psychology of hard muscular work. Studia Psychologica (Bratislava), 13, 18-22.

119      Borg, G. (1971). La sensation de fatigue consécutive au travail physique. Psychologie medicale, 3, 761-773.

120      Borg, G., Bratfisch, O., and Dornic, S. (1971). On the problems of perceived difficulty. Scandinavian Journal of Psychology, 12, 259-260.

121      Borg, G., Edgren, B., och Marklund G. (1971). Arbetsprov med feed-back system för styrning av arbetsbetingelser. Nordisk Medicin, 85, 698-699.

1972

122      Edgren, B., Marklund, G., Nordesjö, L-O., och Borg, B. (1972). Validiteten hos fyra arbetsprov. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 41.

123      Bar-Or, O., Skinner, J.S., Buskirk, E.R., and Borg, G. (1972). Physiological and perceptual indicators of physical stress in 41 to 60-year old men who vary in conditioning level and in body fatness. Medicine and Science in Sports, No. 2, 4, 96-100.

124      Borg, G., Edström, C-G., and Marklund, G. (1972). Effects of the rate of the work load increase on terminal thresholds for physical work. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 25, 13 pp.

125      Borg, G. (1972). A ratio scaling method for interindividual comparisons. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 27, 12 pp.

126      Bratfisch, O., Dornic, S., and Borg, G. (1972). Perceived difficulty of items in a test of reasoning ability. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 28, 16 pp.

127      Bratfisch, O., Borg, G., and Dornic, S.(1972). Perceived item-difficulty in three tests of intellectual performance capacity. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 29, 16 pp.

128      Borg, G. (1972). On the importance of range differences on psychophysical functions. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 31, 10 pp.

129      Borg, G. (1972). Psychologische faktoren bei ergometrischem testen. In: Mellerowicz, H., Jokl, E., & Hebbelinck, M. (Eds.). 3. Internationales Seminar für Ergometrie. Grundlagen – Methodik – Technik. Berlin: G. Hansen & H. Mellerowicz, Insitut für Lestungsmedizin, 81-83.

130      Borg, G., Skinner, J.S., Bar-Or, O. (1972). Self-appraisal of physical performance capacity. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 32, 12 pp.

131      Borg, G. (1972). The basic ”noise constant” in the psychophysical function of perceived exertion. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 33, 14 pp.

132      Borg, G., Edström, C-G., Linderholm, H., and Marklund, G. (1972). Changes in physical performance induced by amphetamine and amobarbital. Psychopharmacologia, (Berlin), 26, 10-18.

133      Lidfors, L., och Borg, G. (1972). Idrottspsykologi. En litteraturöversikt. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 31, 186 s.

134      Borg, G., Edgren, B., and Marklund, G. (1972). Two flexible tests with feed-back systems guiding the test course. In: Proceedings, 17th International Congress of Applied Psycholgy. Piret, R. (Ed.). Bruxelles, 1, 393-398.

135      Noble, B.J., and Borg, G. (1972). Perceived exertion during walking and running. In: Proceedings, 17th International Congress of Applied Psycholgy. Piret, R. (Ed.). Bruxelles, 1, 387-392.

1973

136      Borg, G., Edgren B., and Marklund, G. (1973). The reliability and stability of the indicators in a simple walk test. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 35, 38 pp.

137      Borg, G. (1973). A note on a category scale with ”ratio properties” for estimating perceived exertion. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 36, 12 pp.

138      Borg, G. (1973). Perceived exertion during walking: A psychophysical function with two additional constants. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 39, 10 pp.

139      Dornic, S., Borg, G., and Ohlsson, M. (1973). Physical effort and short-term memory. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 40, 14 pp.

140      Hallsten, L., and Borg, G. (1973). Exponents and skews of equal-settings: An empirical study of the ”dispersion method”. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 42, 18 pp.

141      Borg, G. (1973). Perceived exertion: A note on ”history” and methods. Medicine and Science in Sports, 5, No. 2, 90-93.

1974

142      Borg, G., and Noble, B.J. (1974). Perceived exertion. In: Wilmore, J. (Ed.). Exercise and Sport Science Reviews, New York: Academic Press Inc. 2, 131-153.

143      Borg, G. (1974). Phychological aspects of physical activities. In: Larson, L.A. (Ed.). Fitness, Health, and Work Capacity. International Standards for the Assessment. New York: MacMillan Publishing Co., Inc. 141-163.

144      Dornic, S., and Borg, G. (1974). Perceived dificulty and mental work. Paper presented at the 18th International Congress of Applied Psychology, Montreal.

145      Borg, G. (1974). Arbets- och idrottspsykologisk forskning. AIP-programmet. Nordisk Psykologi, nr. 3, 231-238.

146      Hallsten, L., Larsson, T., Borg, G., och Bratfisch, O. (1974). Upplevd svårighet i trafikövervakningsarbete – Ställverksvakter i Stockholms tunnelbana. Del 1: Arbetsanalys. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 63.

147       Borg, G. (1974). On a general scale of perceptive intensities. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 55, 6 pp.

148      Metz, K.F., Borg, G., and Noble, B.J. (1974). A simple run test of physical working capacity. Paper presented at the 18th International Congress of Applied Psychology, Montreal.

149      Noble, B.J., Borg, G., Cafarelli, E.D., and Metz, K.F. (1974). Magnitude estimates of upper and lower body exertion during bicycle work. Paper presented at the 18th International Congress of Applied Psychology, Montreal.

1975

150      Edgren, B., and Borg, G. (1975). The reliability and stability of the indicators in a simple run test. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 57, 38 pp.

151      Hallsten, L., and Borg, G. (1975). Six rating scales for perceived difficulty. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 58, 19 pp.

152      Borg, G., and Ohlsson, M. (1975). A study of two variants of a simple run-test for determining physical working capacity. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No.61, 20 pp.

153      Borg, G., Edgren, B., and Noble, B.J. (1975). Effects of physical conditioning on perceived exertion and working capacity. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No.63, 14 pp.

154      Edgren, B., and Borg, G. (1975). The cycling strength test (CTS) as a measure of dynamic muscular leg strength. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 64, 8 pp.

155      Borg, G. (1975). Forskning och utveckling vid Psykotekniska institutet 1972-1974. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 76, 124 s.

156      Borg, G., Karlsson, J-G., Kjessel, T., och Nilsson, P. (1975). Beteendevetenskapliga studier av skaderisker vid utförsåkning på skidor.  Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 78, 25 s.

157      Borg, G. (1975). Fyysisen suorituskyvyn psykofyysinen mittaus. (=Psychophysical measurements of performance capacity). Suomen Lääkarilehti – Finlands läkartidning, 1975:30:683 (Suplementtinumero 1A/75), 54-59.

158      Borg, G. (1975). Studier av fysisk arbetsförmåga, ansträngning och prestation. In: Zetterblom, G. (förf.) Psykologin i samhället – aktuell svensk forskning. Stockholm, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 155-160.

1976

159      Borg, G., and Karlsson, J-G. (1976). The psychophysical constants for subjectivve force in bicycle ergometry and their dependence on dynamic range. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 70, 12 pp.

160      Borg, G., Karlsson, J-G., and Lindblad, I. (1976). Quantitative variation of subjective symptoms during ergometer work. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 72, 22 pp.

161      Borg, G., Karlsson, J-G., and Lindblad, I. (1976). Perception of panting during ergometer work. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 73, 6 pp.

162      Borg, G., and Nordheden, B. (1976). A further study on the effects of the rate of work load increase on muscular performance on bicycle ergometer. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 74, 12 pp.

163      Borg, G., and Lindblad, I (1976). The determination of subjective intensities in verbal descriptions of symptoms. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 75, 22 pp.

164      Edgren, B., Marklund, G., Nordesjö, L-O., and Borg, G. (1976). The validity of four bicycle ergometer tests. Medicine and Science in Sports, 8, No. 3, pp. 179-185.

1977

165      Borg, G. (1977). (Ed.) Physical work and effort. Wenner-Gren Center International Symposium Series, Vol. 28. Oxford: Pergamon Press, 434 pp.

166      Borg, G. (1977). General introduction: Psychophysiological studies of the three effort continua. In: Borg, G. (Ed.). Physical Work and Effort. Wenner-Gren Center International Symposium Series, Vol. 28. Oxford: Pergamon Press, pp. 1-10.

167      Borg, G. (1977). Simple rating methods for estimation of perceived exertion. In: Borg, G. (Ed.). Physical Work and Effort. Wenner-Gren Center International Symposium Series, Vol. 28. Oxford: Pergamon Press, pp. 39-47.

168      Borg, G., Karlsson, J-G., and Ekelund, L-G. (1977). A comparison between two work tests controlled subjectively and by heart-rate. In: Borg, G. (Ed.). Physical Work and Effort. Wenner-Gren Center International Symposium Series, Vol. 28. Oxford: Pergamon Press, pp. 239-254.

169A   Morgan, W.P., and Borg, G.A.V. (1977). Perception of effort in the prescription of physical activity. In: Craig, T.T. (Ed.). The Humanistic and Mental Health Aspects of Sports Exercise and Recreation. Chicago: American Medical Association, pp. 126-129.

169B   Morgan, W.P., Borg, G. & Purvis, J. (1977). Prediction of maximal work capacity from sub-maximal ratings of perceived exertion and heart rate. Abstract of the 21st annual meetings of the American College of Sports Medicine, Tennessee, No. 1, 1974. Pp. 66.

170      Borg, G.A.V., Sherman, M.A., and Pandolf, K.B. (1977). A comparative study of strength and endurance capacity in some groups of american and swedish athletes. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, No. 1, 17, pp. 33-40.

171      Borg, G., och Levin, D. (1977). Motivation för motion. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 94, 55 s.

x          Borg, Gunnar Valdemar. (1977). Handanweisung zum Test – Visual Gestalt Ability. PsykologiFörlaget AB. Art. Nr. 131, Schweden, 1-14.

172A   Borg, G. Aspects subjectifs de la charge physique et mentale. Le travail humain, tome 40, no 2/1977, pages 225 à 232.

1978

172B   Borg, G. (1978). Subjectiv aspects of physical and mental load. Ergonomics, vol. 21, No. 3, 215-220.

173      Borg, G. och Levin, D. (1978). Idrottspsykologisk forskning vid Psykotekniska institutet, Stockholms universitet. Presentation i Idrottsforskaren, nr. 1, mars 1978, årg. 3 (informationsorgan för SVEBI).

174      Borg, G. (1978). Psychological assessments of physical effort. Proceedings of the International Symposium on psychological Assessment in Sport. Ed. Dr. Uriel Simri, Wingate Institute for Physical Education and Sport, Netanya.

175      Borg, G. (1978). Subjective effort and physical abilities. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, suppl. No. 6, 108-113.

176      Borg, G. (1978). Subjektiv ansträngning, svårighet och förmåga. Människan och arbetet. Den 11. nordiske psykologkongress, Åbo, Finland. Nordisk Psykologi, nr. 2, 154-155.

177      Borg, G. (1978). Rapport från ”Psychological assessments in sports”. Ett symposium vis Wingate Institute, Israel. I ”Idrottsforskning, utbildning, framtid”, rapport från SVEBI:s årskonferens 1977 (Ed. Peter Arvidsson), 25-27.

178      Borg, G. (1978). Subjective effort in relation to physical performance and working capacity. In: Psychology: From Research to Practice. Ed. Pick, H.L. et al. Plenum Publishing Corporation, New York, 333-361.

179      Borg, G., Edgren, B., och Levin, D. (1978). Idrott och motion, ansträngning och motivation. Del 1. Vilka motionerar och varför? Hur och med vilken intensitet? Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 101, 72 s.

180      Kjessel, T., Borg, G., Edgren, B., Karlsson, J-G., Levin, D., Nilsson, P., Nygaard, E., (1978). Fysiologiska och psykologiska indikatorer på trötthet vid utförsåkning på skidor sedda i ett riskperspektiv. Information från Psykotekniska institutet, Stockholms universitet, nr. 103, 54 s.

1979

181      Borg, G., and Lindblad, I. (1979). A comparison between different category scales for evaluation of subjective symptoms. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 78, 22 pp.

182       Borg, G., Singer, R., and Kane, J. in collaboration with G. Borg, M. Bouet and M. Epuran. (1979). Research in sport psychology. International Journal of Sport psychology, Vol. 10, No. 3.

1980

183      Borg, G. (1980). Fysisk arbetsförmåga, subjektiv ansträngning och psykisk prestation. Arbetslivsforskning, RJ 1980:3, Riksbankens Jubileumsfond.

184      Borg, G., Holmgren, A. and Lindblad, I. (1980). Perception of chest pain during physical work in a group of patients with angina pectoris. Report from the Institute of Applied Psychology, the University of Stockholm, No. 81.

1981

185      Borg, G., Holmgren, A, and Lindblad, I. (1981). Quantitative Evaluation of Chest Pain. Acta Medica Scandinavia, Suppl. 644, 43-45.

186      Swedborg, I., Borg, G.,  and Sarnelid, M. (1981). Somatic Sensation and Discomfort in the Arm of Post-Mastectomy Patients. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 13, 23-29.

187      Noble, B., Borg, G., and Jacobs, I. (1981). Validation of a Category-Ratio Perceived Exertion Scale: Blood and Muscle Lactates and Fiber Types. Abstract from a paper presented at the Panamerican Congress of Sports Medicine and Exercise Sciences. May, 1981.

188      Borg, G. and Sjöberg, H. 1981. The variation of Hand Steadiness With Physical Stress, Journal of Motor Behavior, 13, 2, 110-116.

1982

189      Borg, G.A.V. (1982). A category scale with ratio properties for intermodal and interindividual comparisons.In H.-G. Geissler and P. Petzold (Eds.), Psychophysical Judgement and the Process of Perception. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften: pp. 25-34

190      Borg, G.A.V. (1982). Ratings of perceived exertion and heart rates during short-term cycle exercise and their use in a new cycling strength test. International  Journal of Sports Medicine, 3, pp. 153-158.

191      Borg, G.A.V., and Skinner, J.S. (1982). Dynamic strength and muscular endurance in young men differing in body size and the level and type of physical activity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 14, pp. 2, 146.

192      Borg, G.A.V. (1982). Psychophysiological studies of physical performance. Ergonomics, 25, pp. 6, 457-458.

193A   Borg, G.A.V. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and Science in Sports and Exercise, 14, pp. 5, 377-381.

193B   Borg, G.A.V. (1982).(“Theoretical Studies of Subjective Effort With Medical and Industrial Applications”) på japanska. Stencil av föredrag hållet  vid Tokyo universitet 3 sept. 1982.

1983

194      Borg, G. A. V., and Marks, L. E. (1983). Twelve meanings of the measure constant in psychophysical power functions. The Bulletin of the Psychonomic Society,  21, 73-75.

195      Marks, L. E., Borg, G. A. V., & Ljunggren, G. (1983). Individual differences in perceived exertion assessed by two new methods. Perception and Psychophysics, 34, 280-288.

196      Harms-Ringdahl, K., Brodin, H., Eklund, L., & Borg, G. A. V. (1983). Discomfort and pain from loaded passive joint structures. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 15, 205-211.

197      Borg, G. (1983). Några idrotters ”motions-värde” och ”generella värde”. I: L.–M. Engström och A. Forsberg (Red.), Vuxnas motionsvanor,  Rapport från Idrottens Forskningsråds konferens på Bosön i februari 1983. Stockholm: AVEBE grafiska.

198      Noble, B., Borg, G., Ceci, R., Jacobs, I., & Kaiser, P. (1983). A category-ratio perceived exertion scale: Relationship to blood and muscle lactates and heart rate. Medicine and Science in Sports and Exercise, 15, 523-528.

199      Borg, G., Holzmann, P., & Wangenheim, M. (1983). Metod för mätning av fysiska belastningar. I: P. Holzmann & M. Wangenheim (Red.), Arben – en metod för ergonomiska arbetsanalyser (s. 1-28). Stockholm: Bygg­hälsans Forskningsstiftelse.

1984

200      Borg, G. (1984). Some general functions and their differential use. In: H. Löllgen and H. Mellerowicz (Eds.), Progress in ergometry: Quality control and test criteria. Fifth International Seminar on Ergometry (pp. 42-50). Berlin: Springer-Verlag.

201      Borg, G., Herbert, A., & Ceci, R. (1984). Some characteristics of a simple run test and its correlation with a bicycle ergometer test of physical working capacity. Reports from the Department of Psychology, Stockholm University, No.625.

1985

202      Borg, G., Ljunggren, G., and Marks, L.E. (1985). General and differential aspects of perceived exertion and loudness assessed by two new methods. Reports from the Department of Psychology, The University of Stockhom, No. 636.

203      Borg, G., Ljunggren, G., & Ceci, R. (1985). The increase of perceived exertion, aches and pain in the legs, heart rate and blood lactate during exercise on a bicycle ergometer. European Journal of Applied Physiology, 54, 343-349.

204      Borg, G. (1985). An introduction to Borg’s RPE-scale. Ithaca, N.Y.: Mouve­ment Publications.

1986

205      Borg, G., & Ottoson, D. (1986). (Eds.). The perception of exertion in physical work. Wenner-Gren Center International Symposium Series, Vol. 46. London: MacMillan Press Ltd.

206      Borg, G. (1986). Psychophysical studies of effort and exertion: Some historical, theoretical and empirical aspects. In: G. Borg & D. Ottoson (Eds.), The perception of exertion in physical work (pp. 3-12). Wenner-Gren International Symposium Series, Vol. 46. London: Macmillan Press Ltd.

207      Borg, G. & Johansson, S-E. (1986). The growth of perceived exertion during a prolonged bicycle ergometer test at a constant work load. In: G. Borg & D. Ottoson (Eds.), The perception of exertion in physical work. (pp. 48-55). Wenner-Gren International Symposium Series, Vol. 46. London: Macmillan Press Ltd.

208      Borg, G. (1986). Some studies of perceived exertion in sports. In:  G. Borg & D. Ottoson (Eds.), The perception of exertion in physical work. (pp. 293-302). Wenner-Gren International Symposium Series, Vol. 46. London: Macmillan Press Ltd.

209      Ceci, R., Borg, G., Borg, P., & Johansson, S-E.(1986). Perceived exertion, heart rate and blood lactate in downhill skiing as compared to cross-country – a pilot study. In:  G. Borg & D. Ottoson (Eds.), The perception of exertion in physical work. (pp. 303-315). Wenner-Gren International Symposium Series, Vol. 46. London: Macmillan Press Ltd.

210      Borg, G.(1986). Interindividual comparisons of perceptual intensities. In: B. Berglund, U. Berglund, & R. Teghtsoonian (Eds.), Fechner Day 86. Proceedings of the Second Annual Meeting of the International Society for Psychophysics. (pp. 123-128), 19-22 October 1986, Cassis, France.

1987

211      Borg, G., Hassmén, P., & Lagerström, M. (1987). Perceived exertion related to heart rate and blood lactate during arm and leg exercise. European Journal of Applied Physiology, 65, 679-685.

212      Borg, G., van den Burg, M., Hassmén, P., Kaijser, L., & Tanaka, S. (1987). Relationships between perceived exertion, HR and HLa in cycling, running and walking. Scandinavian Journal of Sports Sciences, 9, 69-77.

213       Borg, G. (1987). Ansträngning och andra subjektiva symptom. In: O. Palm, S-E. Svensson, & B. Wranne (Eds.), Det kliniska arbetsprovet (pp. 16-21). Lund: Svensk Förening för Klinisk Fysiologi.

214      Borg, G., Hellström, Å. (1987). Perception och psykofysik med ergonomiska tillämpningar. In: N. Lundgren, G. Luthman, & K. Elgstrand (Eds.), Människan i arbete. Stockholm: Norstedts Förlag AB.

215      Borg, G., Berglund, B., Berglund, U., Gustafsson, L., Lindvall, T., & Sundell, J. (1987). Methods for measuring subjective attributes of thermal environments. In: B. Berglund, U. Berglund, L. Gustafsson, T. Lindvall, & J. Sundell (Eds.), Thermal climate – Research needs. Nordic Seminar, Stockholm, March 1986, pp 18-20.

216      Borg, G. & Borg, E. (1987). The need of an additional constant in the psychophysical function for taste perception. Reports from the Department of Psychology, Stockholm University, No 668.

217      Borg, G. & Borg, P. (1987). On the relations between category scales and ratio scales and a method for scale transformation. Reports from the Department of Psychology, Stockholm University, No. 672.

226       Borg, G. (1987). Samhället är inte kvantmekanik. Stencil, mars -87. 5 sidor.

274       Se år 2000

1988

218      Sylvén, C., Borg, G., Brandt, R., Beerman, B., & Jonzon, B. (1988). Dose-effect  relationship of adenosine provoked angina pectoris-like pain – a study of the psychophysical power function. European Heart Journal, 9, 87-91.

219      Wos, H., Wangenheim, M., Borg, G., & Samuelsson, B. (1988). Perceptual rating of local vibration: A psychophysical study of hand-arm vibration of short duration (part I). International Journal of Industrial Ergonomics, 2, 143-150.

220      Wos, H., Marek, T., Noworol, C., & Borg, G. (1988). The reliability of self-ratings based on Borg’s scale for hand-arm vibrations of short duration (part II).  International Journal of Industrial Ergonomics, 2,  151-156.

221      Borg, G. (1988). Upplevd ansträngning som mått på arbetsintensitet. In: A. Forsberg & B. Saltin (Eds.), Konditionsträning (s. 218-223). Stockholm: Idrottens Forskningsråd, Sveriges Riksidrottsförbund.

                     1A      222   Borg, G. (1948). Anförande över inledningen i Anders Olsons bok ”Medvetande och materia”. Seminarieuppsats. Högre seminariet i teoretisk filosofi (Anders Wedberg).

1989

223      Borg, G., & Eisler, H. (1989). Gösta Ekman och den moderna psykofysiken. In: L. Nystedt (Ed.), Till andlig och kroppslig hälsa. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Psychology, VI, 151-172. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

224      Borg, G. (1989). Arbetsvetenskapen och det framtida arbetet. Förslag till projekt inom Avd VI, IVA. (Stencilerat PM)

225      Borg, G (1989). Scaling perceived exertion and pain. In: G. Canevet, B. Sharf, A.M Bonnel, & C.A. Possamaï (Eds.), Fechner Day 89, Proceedings of the Fifth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp.18-23). France: Cassis.

226       Borg, G. (1987). ”Samhället är inte kvantmekanik”, se 1987!

227      Borg, G. (1989). General and differential characteristics of lactate functions. Advances in Ergometry, 6th International Seminar on Ergometry, Vienna, Austria. (Abstract).

228      Borg, (1989). A bicycle ergometer test of dynamic muscular strength. Advances in Ergometry, 6th International Seminar on Ergometry, Vienna, Austria. (Abstract).

1990

229      Borg, G. (1990). Psychophysical scaling with application in physical work and the perception of exertion. In: F. Gamberale, & A. Kjellberg (Eds.), Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 16, 55-58.

230      Borg, G. (1990). A ”cognitive unit” in scaling. Symposium abstract in Proceedings from the 22nd International Congress of Applied Psychology, Kyoto, Japan, July 22-27.

231      Borg, G., Domserius, M., & Kajser, L. (1990). Effect of alcohol on perceived exertion in relation to heart rate and blood lactate. European Journal of Applied Physiology, 60, 382-384.

232      Borg, G., & Borg, E. (1990). Psychophysical judgement of size andtheir use to test rating behaviour. Reports from the Department of Psychology, Stockholm university, No. 717.

233      Borg, G. (1990). A General Model for Interindividual Comparison. In: Jm. W. Baker, M.E.  Hyland, R. van Hezewijk, & S. Terwee (Eds.). Recent Trends in Theoretical Psychology, Volume II. (pp. 439-444). New York: Springer-Verlag.

1991

234      Borg, G. (1991). General and differential characteristics of lactate functions. In: N. Bachl, T.E. Graham, & H. Löllgen (Eds.), Advances in Ergometry (pp. 149-152). Berlin: Springer.

235      Borg, G. (1991). The CST-C: A new cycling strength test. In: N. Bachl, T.E. Graham, & H. Löllgen (Eds.), Advances in Ergometry (pp.375-378). Berlin: Springer.

236      Borg, G. (1991). Upplevd ansträngning i fysiskt arbete. I: L. Lennerlöf (Red.), Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning  (s. 50-69). Stockholm: Allmänna Förlaget.

237      Sylvén, C., Borg, G., Holmgren, A., & Åström, H. (1991). Psychophysical power functions of exercise limiting symptoms in coronary heart disease.  Medicine and Science in Sports and Exercise, 23, (9), 1050-1054.

238      Borg, G:, & Borg, E. (1991). A general psychophysical scale of blackness and its possibilities as a test of rating behaviour. Reports from theDepartment of Psychology, Stockholm university, No. 737.

239      Neely, G., & Borg, G. (1991). The fading of taste perception: the perceived after taste of caffeine and its differential implications. In: G.R. Lockhead (Ed.), Fechner Day 91, Proceedings of the Seventh Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp. 197-202). Durham, USA.

1992

240      Thomson, H., Anderson, H.,Borg, G., Johansson, G., Lennerlöf, L., & Sjöberg, L. (1992). Arbetsvetenskapen i det framtida arbetet. Hur utnyttja forskningen på bästa sätt? Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien.

241      Borg, G., & Neely, G. (Eds.). (1992). Fechner Day 92. Proceedings of the Eight Annual Meeting of the International Society for Psychophysics. Stockholm: Department of Psychology, Stockholm Univeristy.

241 a   Borg, G., & Neely, G. (Eds.). (1992). Fechner Day 92. Supplement to the Proceedings of the Eight Annual Meeting of the International Society for Psychophysics. Stockholm: Department of Psychology, Stockholm University.

242      Borg, G (1992). A ”fixed star” for interprocess comparisons. In: G. Borg, & G. Neely (Eds.), Fechner Day 92. Proceedings of the Eight Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp. 41-45). Stockholm: Department of Psychology, Stockholm University.

243      Borg, G., & Neely, G. (1992). On the perception of exertion and some psychophysiological relations. In: G. Borg, & G. Neely (Eds.), Fechner Day 92. Proceedings of the Eight Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp. 47-52). Stockholm: Department of Psychology, Stockholm University.

244       Borg, G. (1992). Psychophysical methods and applications. In: B. Wilpert, H. Motoaki, & J. Misumi (Eds.), General psychology and environmental psychology. Proceedings of the 22nd International Congress of Applied Psychology, 2, (pp. 80-83). Hove, UK: Lawrence Erlbaum.

245       Neely, G., Ljunggren, G., Sylvén, C., & Borg, G. (1992). Comparison between the visual analogue scale (VAS) and the category ratio scale (CR-10) for the evaluation of leg exertion. Int J Sports Med, 13, 133-136.

246       Marks, L. E:, Borg, G., & Westerlund, J. (1992). Differences in taste perception assessed by magnitude matching and by category-ratio scaling. Chemical Senses, 17, (5), 493-506.

247       Borg, G., & Borg, E. (1992). Intelligence and rating behaviour in a psychophysical study of size. Reports from the Department of Psychology, Stockholm University, No. 758.

248       Borg, G. (1992). Psychophysical scaling: To describe relations or to uncover a law? Behavioral and Brain Sciences, 15, (3), 561-562.

1993

249       Borg, G. (1993). A perspective on psychophysics is not derived just from the history of psychophysics. Behavioral and Brain Sciences, 16, (1), 138 – 139.

250       Borg, G., & Borg, E. (1993). A fine-graded category-ratio scale. In: A. Garriga-Trillo, P.R. Minon, C, García-Gallege, P. Lublin, J.M. Merino, & A. Villarino (Eds.), Fechner Day 93. Proceedings of the Ninth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp. 55-58). Madrid: UNED, Spain. (Inklusive postern).

251       Borg, G., & Borg, E. (1993). On the effect of intelligence on psychophysical measurements. In: A. Garriga-Trillo, P.R. Minon, C, García-Gallege, P. Lublin, J.M. Merino, & A. Villarino (Eds.), Fechner Day 93. Proceedings of the Ninth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp. 59-64). Madrid: UNED, Spain.(Inklusive postern).

252       Johansson, S-E., & Borg, G. (1993). Perception of heavy work operations by tank truck drivers. Applied Ergonomics, 24, 421-426.

253       Hassmén, P., Ståhl, R., & Borg, G. (1993). Psychophsyiological responses to exercise in Type A/B men. Psychosomatic Medicine, 55, 178-184.

254       Sagal, P., & Borg, G. (1993). The range principle and the problem of other minds. British Journal for the Philosophy of Science, 44, 477-491.

1994

255       Borg, G. (1994). Psychophysical scaling: An overview. In: J. Boivie, P. Hansson, & U. Lindblom (Eds.), Tuch, Temperature, and Pain in Health and Disease: Mechanisms and Assessments. Progress in Pain Research and Management, Vol. 3 (p. 27-39). Seattle, USA: IASP Press.

256       Borg, G. (1994). Borg-RPE-skalan. En enkel metod för bestämning av upplevd ansträngning. Rimbo, Sweden: Borg Perception.

257       Borg, G., & Borg, E. (1994). Principles and experiments in Category-Ratio scaling. Reports from the Department of Psychology, Stockholm university, No.789.

258       Borg, G. (1994). Borg’s RPE scale. A method for measuring perceived exertion. Rimbo, Sweden: Borg Perception.

1995

259       Borg, G. (1995). Psycholphysical scaling of clinical pain. Presented at the First Nordic Pain Course of the Scandinavian Ass for the Study of Pain (Abstract 13). Oslo.

260       Borg, G., och Svensson, K. (1995). Idrott, ansträngning och personlighet. I: M. Broholmer och A. Forsberg (Red.), Forskningsrapport nr 18 – En sammanställning av projekt stödda av CIF (s.3). Stockholm: Samhall Avebe AB.

261       Borg, G. (1995). Fechner and Stevens on intersubjectivity. In G. Neely (Ed.), Perception and Psychophysics in Theory and Application (pp. 83-89). Stockholm: Stockholm University.

262       Borg, G. (1995). Studies of visual gestalt strength. In G. Neely (Ed.), Perception and Psychophysics in Theory and Application (pp. 117-127). Stockholm: Stockholm University.

263       Borg, G., & Borg, E. (1995), Level Anchored Ratio Scales (“LARS”). Presented at Fechner Day 95, the Eleventh Annual Meeting of the International Society for Psychophysics  (poster).

1996

264       Borg, G. M. J. Olsson, E. Borg, & G. Neely (1996). LIME – Level-anchored Intersubjective ME. In: S. C. Masin, Department of General Psychology, University of Padua (Ed.), Fechner Day 96. Proceedings of the Twelfth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp 215-220). Padua: CLEUP, Italy.

1997

265       Borg, G. (1997). Idrott, ansträngning och personlighet. I: M. Broholmen och A. Forsberg (red.), Forskningsrapport Nr. 19. – En sammanställning av projekt stödda av CIF. (Sidan 4). Stockholm: Samhall Abebe AB.

266       Borg, G. (1997). Perceptual indicators of work load. In G. Bazzini, P. Capodaglio (Ed.), Advances in occupational medicine and rehabilitation, Vol. 3, No. 1. (pp 85-95). Pavia: Le Collane della Fondazione Salvatore Maugeri.

271       Se 1998

1998

267       Borg, G. (1998). Borg’s Perceived Exertion and Pain Scales. Champaign, IL:Human Kinetics.

268       Borg, E., and Borg, G. (1998). Absolute ME compared with Natural CR scaling. In: S. Grondin and Y. Lacouture (Eds.), Fechner Day 98. Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (199-204). Québec, Canada: The International Society for Psychophysics.

269       Borg, G., and Borg, E. (1998). Natural Level Identification – Category-Ratio Scaling and the centiMax (cM) Scale. In: S. Grondin and Y. Lacouture (Eds.), Fechner Day 98. Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (205-209). Québec, Canada: The International Society for Psychophysics.

270       Borg, G. (1998). The perceived exertion scale as a standard scale. Excerpt of paper presented at the 1998 ISP meeting in Quebec, Canada, August 15-18, 1998.

271       Jackson, A.S., Borg, G., Zhang, J.J., Laughery, K.R., Chen, J. (1997). Role of physical work capacity and load weight on psychophysical lift ratings. International Journal of Industrial Ergonomics, no. 20. pp 181-190.

1999

272       Borg, G., and Hassmén P. (1999). Physical activity and perceived exertion: Basic knowledge with applications for the elderly. In: P. Capodaglio and M.V. Narici (Ed.), Advances in Rehabilitation. Physical Activity in the Elderly, Vol. 1, No. 2. (pp 17-34). Pavia: Maugeri Foundation Books and PI-ME Press, Italy.

273       Neely, G., and Borg, G. (1999). The Perceived Intensity of Caffeine Aftertaste: Tasters Versus Nontasters. Chemical Senses, 24, 19-21.

274       Borg, G. (1999). An introduction to the symposium on “Perceived exertion: an update”. 4th Annual Congress of the European College of Sport Science. Rome, Italy, July 14-19 1999.

2000

275       Wangenheim, M., Borg, G., and Holzmann, P. (1987) A psychophysical study of work-related stress using observer ratings. Upsal. J. Med. Sci. 92:1-17.

276       Borg, G. (2000) Reflections and Directions. Address during ”The Gunnar Borg symposium on psychophysical scaling”. The XXVII International Congress of Psychology. Stockholm, July 2000 (Abstract).

277       Borg, G. (2000) Scaling pain with the Borg CR10 Scale. Abstract from American Pain Society 19th Annual Scientific Meeting, Atlanta, November 2000.

294       se 2003

2001

278        Borg, G., and Borg, E. (2001). A new generation of scaling methods: Level anchored ratio scaling, Psychologica, No 28, p. 15-45. Faculdade de Psicologia e de ciências da educação, Universidade de Coimbra.

279       Borg, G. (2001). Borg’s Range model and Scales. International Journal of Sport Psychology. Vol. 32, N. 2, p. 110-126.

280        Borg, G. (2001). Are we subjected to a ”long-standing measurement oversight”? In: R Kompass et. al. (Ed.), Fechner Day 2001. Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics. Leipzig, Germany.

281       Borg, G. (2001). Rating Scales for Perceived Physical Effort and Exertion. In: W. Karwowski (Ed.) International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (pp. 538-541). London and New York: Taylor and Francis.

2002

282       Borg, E. and Borg, G. (2002). A comparison of AME and CR100 for scaling perceived exertion, Acta Psychologica, Vol. 109, issue 2, p. 157-175.

283       Borg, G. (2002). Basic principles in ”Level-Anchored-Ratio-Scaling”. In: J. Da Silva, E. Matsushima, N. Ribeiro-Filho (Eds.) Fechner Day 2002. Eighteenth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics Vol. 18. (pp. 266-271). Rio de Janeiro: Editora Legis Summa Ltda.

284       Borg, G. (2002). Applications of natural scaling in medicine and sports: Demonstration of estimations of functional capacity. In: J. Da Silva, E. Matsushima, N. Ribeiro-Filho (Eds.) Fechner Day 2002. Eighteenth Annual Meeting of the International Society for Psychophysics. Vol. 18 (pp. 289-294), Rio de Janeiro: Editora Legis Summa Ltda.

2003

285       Borg, G. and Hassmén, P. (2003). Upplevd ansträngning som hjälp att styra motionsintensiteten. In: A. Ståhle (Ed.) FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. (pp. 53-63). Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut.

 • Borg, G. (2003). Upplevd ansträngning i diagnostikk och träning. Bestämning av dyspné, bröstsmärta och trötthet. Abstract. (1 sida). Lungrehabiliteringskonferensen, Oslo, 20-21 januari.
 • Borg, G. (2003). An index for relations between perceptual magnitudes based on level-anchored ratio scaling. In: Berglund B. & Borg, E. (Eds.), Fechner Day 2003. Stockholm: International Society for Psychophysics, 2003: pp 37-42.

288       Borg, G. (2003). Ansträngning och andra symtom. In: K. Brauer, L. Jorfeldt  & O. Pahlm (Eds.) Det kliniska arbetsprovet. (pp. 111-121). Lund: Studentlitteratur.

289       Jorfeldt, L. & Borg, G. (2003). Klinisk tillämpning. In: K. Brauer, L. Jorfeldt  & O. Pahlm (Eds.) Det kliniska arbetsprovet. (pp. 122-125). Lund: Studentlitteratur.

290       Borg, G. (2003). Min tid som psykologistudent i Stockholm under Katz´ tid. In: L.-G. Nilsson (Ed.), Psykologiska institutionen: En Jubileumsbok. (pp. 41-50). Stockholm: Psykologiska institutionen.

 • Borg, G. (2003). Att träna lagom hårt, så det känns bra. Svensk Idrottsforskning, 4, 4-9.
 • Borg, G. (2003). Upplevd ansträngning, arbetsförmåga och prestation. (SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap 2002). Blå Boken, Årsbok 2003. (pp. 62-70).
 • Backström, T., Borg, G., Holzmann, P. (2000). A Method for Comparisons between Options by Development of Human-Computer Interfaces of Software Products. Rådet för Arbetslivsforskning, RALF, projekt nr 97-1572.
 • Backström, T., Borg, G., Holzmann, P. (2000). Metodik för vägval vid utveckling av användargränssnitt för programvaror. Rådet för arbetslivsforskning, RALF, projekt nr 97-1572.

2004

295        Borg, G. (2004). Körperliche Aktivität und Anstrengungsempfinden. Deutsches Ärzteblatt. Jg.101. Heft 15. (pp. 1016-1021).

296        Borg, G (2004). Scaling Experiences during Work: Perceived Exertion and Difficulty. In: N. Stanton et. al (Eds.) Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods (pp. 11-1-11-7). London and New York: CRC Press.

297        Borg, E., and Borg, G. (2004). Natural scaling: Basic principles and some applications. Paper presented by E. Borg at the 28th International Congress of Psychology, Beijing Aug. 8-13, 2004. In: Weimin Mou, Su  Li, Bingwu Qiu (Eds).

298        Borg, G. (2004). Level-anchored ratio scaling and applications. In: Armando M. Oliveira et.al (Eds.), Fechner Day 2004. Coimbra: International Society for Psychophysics.

299        Borg, G. (2004). Problems on intersubjectivity and Borg´s range model. In: Armando M. Oliveira et.al (Eds.), Fechner Day 2004. Coimbra: International Society for Psychophysics.

300        Borg, G. (2004). Psychophysics and perceptometry. In: Armando M. Oliveira et.al (Eds.), Fechner Day 2004. Coimbra: International Society for Psychophysics.

 • Borg, G (2004). Principles in Scaling Pain and the Borg CR Scales®. In: Psychologica 2004, 37, 35-37.

2005

 • Borg, G. (2005). How to measure perceived exertion and use it in clinical diagnostics and rehabilitation. Abstract for British Association for Cardiac Rehabilitation, Annual Conference 2005 in Glasgow.

2006

 • Borg, G. (2006). Bestämning av muskelkraft utifrån submaximal prestation och skattning. Centrum för idrottsforskning. Stockholm. Forskningsrapporter nr 28.
 • Borg, G. (2006). To honor Stevens and improve his scaling methods. (presented by Elisabet Borg). In: D. E. Kornbrot, R. M. Msetfi, and A. W. MacRae (Eds.), Fechner Day 2006. Proceedings of the 22nd Annual Meeting of the International Society for Psychophysics. St Albans, UK: The International Society for Psychophysics.


After 2006

Borg, G. (2008). A general scale to rate symptoms and feelings related to problems of ergonomic and organizational importance. Giornale Italiano Di Medicina Del Lavoro Ed Ergonomia, 30(1 Suppl A), A8–10. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18700471

Buckley, J. P., & Borg, G. A. V. (2011). Borg ’ s scales in strength training ; from theory to practice in young and older adults. Appl. Physiol. Nutr. Metab., 692(May), 682–692. doi:10.1139/H11-078

Borg, E. and Borg, G. (2012). Performance evaluation of diving using the Borg CR100 Scale®. In: C. Leth-Steensen, & J.R. Schoenherr (Eds.) Fechner Day 2012. Proceedings of the 28th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp 143-146). Ottawa, ON: The International Society for Psychophysics.

Borg, E., & Borg, G. (2013). A demonstration of level-anchored ratio scaling for prediction of grip strength. Applied Ergonomics, 6–11. doi:10.1016/j.apergo.2013.02.007

Borg, E., & Borg, G. (2013). How well does the Wong–Baker FACES scale identify the variation of pain? In Fechner Day 2013: Proceedings of the 29th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (Vol. 157). Retrieved from http://www.fechnerday.com/fd2013/pdfs/fd2013-proc-book-c.pdf#page=105

Borg, G. (2013). Många symtomskalor håller inte måttet. Granskning av skattningsmetodiken. Läkartidningen, 110(49-50), 2238–2241.

Borg, G, and Borg, E. (2014). To determine the magnitude of pain with the Borg CR-scales® (presented by E. Borg). In: G.R. Patching, M. Johnson, E. Borg, Å. Hellström (Eds.) Fechner Day 2014 – Proceedings of the 30th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (p. 16). Lund, Sweden. Retreived from http://www.ispsychophysics.org/fd/index.php/proceedings/article/view/580/570

Molander, B., Borg, G., Jonsson, C-J. (2008). Natural scaling in golf putting. In D. Milanovic & F. Prot (Eds.), Science and profession. Challenge for the future. Proceedings of the 4th International  Scientific Conference of Kinesiologoy (pp. 703-706). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.